my reality!

I love Asian people!

September 25, 2014 1:12 pm September 23, 2014 2:06 pm September 22, 2014 3:43 pm 2:05 pm 1:28 pm 12:58 pm
"i serce mi pęka gdy myślę że jej nie ma"

(Source: spierdalajcie, via burzawsercu)

12:58 pm September 6, 2014 5:11 pm 5:11 pm 4:44 pm 11:21 am August 26, 2014 8:25 am 8:19 am 8:19 am 8:13 am